Frontend Developer (Angular)

Visit Website

Visit Website

B2B contract

8 000 - 11 000 PLN

Net per {frequency, select, HOUR{hour} MONTH{month} other{}}

Employment contract

7 000 - 10 000 PLN

gross per {frequency, select, HOUR{hour} MONTH{month} other{}}

Used Technologies and Requirements

Must have
 • Angular (1 year EXP)
 • HTML5 (1 year EXP)
 • CSS (1 year EXP)
 • JavaScript (1 year EXP)
Nice to have
 • RESTful Web services
 • JSON
70%5%10%10%5%
Development
Documentation
Meetings
Testing
Other tasks

Work Conditions

Job type:Full Time Job
Contract Type:Employment / B2B
Work hours:8h per day / 40h a week
Preferred Office hours:08:00 - 20:00
Contract duration:Permanent
Possibility of remote work:
Full remote work
Delegation involved:0
Location:
Łopuszańska 32,
Warsaw, Poland

About Project

Start date:ASAP
Project team size:4-5
Project Industry:Data Protection
office desk

For our Warsaw, Poland branch we are looking for a Web Developer to participate in creating, enhancing, testing and debugging a Web-based GUI applications built on Angular (6+) framework. The ideal candidate should be passionate about building elegant user interfaces and be comfortable writing clean HTML, CSS, TypeScript and JavaScript code from scratch.

Other work attributes

Agile ManagementAtlassian, Jira
Code ReviewsysSonarQube
Continuous IntegrationJenkins
Coding freedomhigh
Operating SystemLinux, Windows
Workstation2 monitory, laptop

Languages

English:
A1 A2 B1 B2 C1 C2 Native

Benefits

Corporate training
Private healthcare
Private healthcare for family
Life insurance
Integration events
Game console
Relax room
Appreciation bonus
Paid leave (B2B)
Free parking
Bike parking
Kitchen
Canteen
Good coffee
Free fruits
Pet friendly space

Apply for the job

Upload CV

*
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i innych danych zawartych w CV na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Catalogic Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 32
 • *
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i innych danych zawartych w CV na potrzeby obecnego procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Catalogic Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 32
 • Informujemy, że administratorem danych jest przez Catalogic Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 32(dalej jako "administrator"). Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator przetwarza dane obowiązkowe na podstawie ciążącego na nim obowiązku prawnego, zaś w zakresie danych dodatkowych podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych - do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie.

Frontend Developer (Angular)

Catalogic Polska Sp. z o.o.