B2B contract

8 500 - 12 500 PLN

Net per {frequency, select, HOUR{hour} MONTH{month} other{}}

Employment contract

7 000 - 11 000 PLN

gross per {frequency, select, HOUR{hour} MONTH{month} other{}}

Used Technologies and Requirements

Must have
  • .Net Core (3 year EXP)
  • MS SQL (1 year EXP)
Nice to have
  • WPF (1 year EXP)
  • RESTful Web Services (1 year EXP)
  • Xamarin (1 year EXP)
70%10%5%5%5%5%
Development
Maintenance
Documentation
Meetings
DevOps
Testing

Work Conditions

Job type:Full Time Job
Contract Type:Employment / B2B
Work hours:8h per day / 40h a week
Preferred Office hours:08:00 - 18:00
Contract duration:Permanent
Possibility of remote work:
1-3 razy w tygodniu
Delegation involved:0
Location:
Łopuszańska 32,
Warsaw, Poland

About Project

Start date:ASAP
Project team size:4-6
Project Industry:Bezpieczeństwo danych
office desk

Osoba która dołączy do naszego zespołu będzie miała możliwość pracy nad rozwojem i utrzymaniem aplikacji (.Net core) synchronizujących dane z infrastruktury chmurowej (Azure, AWS, Google Cloud) oraz rozwojem multiplatformowej aplikacji klienckiej (Xamarin). Wymagania: - min. 3 letnie doświadczenie w tworzeniu aplikacji z wykorzystaniem platformy .Net core, - znajomość technik programowania obiektowego, - znajomość relacyjnych baz danych, - znajomość oprogramowania wspierającego kontrolę wersji GIT.

Other work attributes

Agile ManagementJira
Code ReviewsysSonarQube
Continuous IntegrationJenkins
Operating SystemLinux, Windows
Workstation2 monitory, laptop

Languages

English:
A1 A2 B1 B2 C1 C2 Native

Benefits

Corporate training
Private healthcare
Private healthcare for family
Life insurance
Integration events
Game console
Relax room
Appreciation bonus
Paid leave (B2B)
Free parking
Bike parking
Kitchen
Canteen
Good coffee
Vegan friendly
Free fruits
Pet friendly space

Apply for the job

Upload CV

*
  • *
    Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i innych danych zawartych w CV na potrzeby obecnego procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez Storware Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Leszno 8/44
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i innych danych zawartych w CV na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Storware Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Leszno 8/44
  • Informujemy, że administratorem danych jest Storware Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Leszno 8 / 44 (dalej jako "administrator"). Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator przetwarza dane obowiązkowe na podstawie ciążącego na nim obowiązku prawnego, zaś w zakresie danych dodatkowych podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych - do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie.

.Net Developer

Storware Sp. z o.o.