PHP Web Developer/Drupal Developer

Visit Website

Visit Website

B2B contract

8 000 - 13 000 PLN

Net per {frequency, select, HOUR{hour} MONTH{month} other{}}

Used Technologies and Requirements

Must have
 • PHP (4 year EXP)
 • Symphony/Cake/Zend (3 year EXP)
 • ORM (4 year EXP)
 • HTML/CSS/JS (0.5 year EXP)
 • Linux (4 year EXP)
 • Ansible/ Docker/ Chef/ Puppet (3 year EXP)
Nice to have
 • Drupal CMS (4 year EXP)
 • TeamCity/ Jenkins/ Octopus Deploy/ TFS (4 year EXP)
65%20%5%5%5%
Development
Maintenance
Documentation
Meetings
Testing

Work Conditions

Job type:Full Time Job
Contract Type:B2B
Work hours:8h per day / 40h a week
Preferred Office hours:08:00 - 20:00
Contract duration:Permanent
Possibility of remote work:
Full remote work
Delegation involved:Wdrożenie u klienta
Location:
Poland

About Project

Start date:ASAP
Project team size:20
office desk

Zadaniem PHP Web Developera/ Drupal Developera będzie udział w projektach rozwoju, wdrożenia i utrzymania rozbudowanych serwisów internetowych dla naszego klienta – dużej organizacji niemieckiej.

Languages

English:
A1 A2 B1 B2 C1 C2 Native

Benefits

Private healthcare
Life insurance
Integration events
Sport subscriptions
Kitchen
Good coffee
Free fruits
Free drinks

Apply for the job

Upload CV

*
 • *
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby obecnej rekrutacji.
 • *
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
 • *
  Wyrażam zgodę na przekazywanie danych do naszych partnerów w związku z rekrutacją.
 • Administratorem danych osobowych jest KOGIFI Consulting Group sp. z o.o., zarejestrowana we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 50 KRS: 0000580607. Dane przetwarzane są do celów prowadzonych postępowań rekrutacyjnych (art. 6 ust. 2 lit. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i przechowywane przez okres 2 lat od czasu ich rejestracji, lub dłużej, o ile wydłużenie tego okresu jest uzasadnione. Osoba, której dane te dotyczą ma prawo dostępu do zgromadzonych danych, sprostowania ich, oraz żądania usunięcia i/lub zaprzestania ich przetwarzania. Osobie tej przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości. Zgoda udzielona na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym czasie poprzez wysłanie żądania na adres contact@kogifi.com. Na powyższy adres należy również zgłaszać wszelkie inne żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych.

PHP Web Developer/Drupal Developer

Kogifi Consulting Group sp. z o.o.