Administrator Bezpieczeństwa Systemów

Visit Website

Wirtualna Polska

28 days ago

Visit Website

Used Technologies and Requirements

Must have
  • SIEM
Nice to have
  • Linux/Unix
  • Docker
  • Python
  • Internet Apllication (smtp, dns, http, etc.)
30%20%20%30%
Maintenance
Documentation
Meetings
Client support

Work Conditions

Job type:Full Time Job
Contract Type:Employment / B2B
Work hours:8h per day / 40h a week
Preferred Office hours:08:00 - 16:00
Contract duration:Permanent
Possibility of remote work:
Elastyczność
Delegation involved:0
Location:
Jutrzenki 137A,
Warsaw, Poland

About Project

Start date:ASAP
Project Industry:Technologie / Media
office desk

Wirtualna Polska Media S.A. - partner pierwszego wyboru Polaków, dostarczający angażujące informacje, rozrywkę i usługi oraz inspirujący w codziennych decyzjach. Niekwestionowany lider w kategorii mobile oraz poczta elektroniczna. Co robimy? Utrzymujemy infrastrukturę jednego z największych dostawców treści w Polsce Budujemy infrastrukturę zgodnie z naszymi potrzebami Rola w zespole: Prowadzenie testów aplikacji i infrastruktury oraz analiza wyników Proponowanie zmian zmniejszających ryzyko Aktywny wpływ na bezpieczeństwo IT Zakres obowiązków: Prowadzenie audytów bezpieczeństwa produktów i rozwiązań użytkowanych w infrastrukturze Ocena podatności infrastruktury serwerowej oraz osadzonych tam aplikacji Współpraca ze środowiskiem wolnego oprogramowania Tworzenie narzędzi automatyzujących wykonywanie testów/analiz Regularne monitorowanie zagrożeń infrastruktury IT i aplikacji przez: uczestnictwo w branżowych, rządowych organizacjach i platformach wymiany informacji Korelacja danych z różnych źródeł w celu poprawy skuteczności procesu wykrywania i mitygacji zagrożeń Wsparcie rozwoju i wdrażanie rozwiązań minimalizujących potencjalne zagrożenia Wsparcie procesu zbierania informacji związanych z CyberBezpieczeństwem Utrzymanie oraz rozwój procedur bezpieczeństwa Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa IT zgodnie z przyjętymi procedurami. Identyfikacja i ocena ryzyka Współpraca z zespołami technicznymi, DBI w sprawach związanych z bezpieczeństwem Tworzenie raportów o podatnościach i ryzykach infrastruktury IT i aplikacji

Other requirements

Wymagania stawiane kandydatom: Doświadczenie w analizowaniu zdarzeń związanych z bezpieczeństwem IT. Obejmuje to klasyfikację zdarzeń bezpieczeństwa, badanie incydentów, wdrażanie środków zaradczych i prowadzenie reakcji na incydenty Mile widziana znajomość rozwiązań platform typu SIEM i/lub systemów logowania niezbędnych do gromadzenia logów, ich analizy, korelacji oraz prowadzenia procedur powiadamiania o wystąpieniu incydentu Praktyczna znajomość aplikacji i protokołów internetowych (SMTP, DNS, DHCP, SQL, HTTP, HTTPS, etc.) Znajomość dobrych praktyk stosowanych w dużych systemach informatycznych Bardzo dobra znajomość i doświadczenie w pracy z Linux/UNIX, Docker Znajomość języków skryptowych (np. python, ruby, etc.,) Znajomość procesu tworzenia i architektury aplikacji webowych Dodatkowo docenimy: Stawienie sobie ambitnych celów i dążenie do ich realizacji Umiejętność pracy zespołowej Samodzielność

Benefits

Corporate training
Training budget
Private healthcare
Life insurance
Sport subscriptions
Shower
Game console
Table Soccer
Paid leave (B2B)
Shopping vouchers
Bike parking
Gifts
Kitchen
Good coffee
Free fruits
Mobile phone

Administrator Bezpieczeństwa Systemów

Wirtualna Polska