Regular PHP Developer

Visit Website

Enzode

9 days ago

Visit Website

B2B contract

10 000 - 15 000 PLN

Net per {frequency, select, HOUR{hour} MONTH{month} other{}}

Used Technologies and Requirements

Must have
  • PHP7 (5 year EXP)
  • MongoDB (1 year EXP)
  • MySQL (2 year EXP)
  • Magento (2 year EXP)
Nice to have
  • Yii2 (1 year EXP)
65%20%5%5%5%
Development
Maintenance
Documentation
Meetings
Testing

Work Conditions

Job type:Full Time Job
Contract Type:B2B
Work hours:8h per day / 40h a week
Preferred Office hours:08:00 - 20:00
Contract duration:Permanent
Possibility of remote work:
2xmonth
Delegation involved:0
Location:
Wioślarska 8,
Warsaw, Poland
map

About Project

Start date:ASAP
Project team size:4
Project Industry:software house
office desk

TWOJE ZADANIA: Tworzenie oraz rozwój złożonych aplikacji backendowych Dostarczanie rozwiązań skalowalnych i zdolnych obsługiwać duże ilości żądań; Współudział w opracowywaniu koncepcji realizowanych rozwiązań; Programowanie w PHP przy wykorzystaniu framework’a Symfony; Utrzymanie oraz rozwój systemów przetwarzających dane kilku międzynarodowych organizacji; Rozwijanie wiedzy w danym obszarze kompetencji, monitorowanie zmian na rynku, nowych technologii; Proponowanie nowych rozwiązań technologicznych dla wymagań biznesowych; Zapewnienie właściwej jakości wytwarzanego oprogramowania i zgodności ze standardami oraz dobrymi praktykami;

Other work attributes

Agile Management
Code Reviewsys
Unit Testing
Integration tests
Coding freedom
Operating System
Workstation

Languages

Polish:
A1 A2 B1 B2 C1 C2 Native
English:
A1 A2 B1 B2 C1 C2 Native

Other requirements

CZEGO OCZEKUJEMY: Bardzo dobra znajomość PHP; Dobra znajomość MySQL, MongoDB, Magento, Yii2; Umiejętność obsługi systemu Linux; Doświadczenie w programowaniu aplikacji webowych; Doświadczenie na podobnym stanowisku min. 3 lata; Wysoka motywacja do pracy oraz orientacja na realizację wyznaczonych celów; Umiejętności analityczne i organizacyjne; Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną pracę z dokumentacją;

Benefits

Training budget
Private healthcare
Private healthcare for family
Life insurance
Integration events
Sport subscriptions
Shower
Paid leave (B2B)
Bike parking
Kitchen
Good coffee
Vegan friendly
Free fruits
Free drinks
Pet friendly space

Regular PHP Developer

Enzode