Junior QA Engineer with German

Visit Website

Visit Website

B2B contract

4 000 - 5 000 PLN

Net per {frequency, select, HOUR{hour} MONTH{month} other{}}

Used Technologies and Requirements

Must have
  • SQL (0.5 year EXP)
  • Linux (0.5 year EXP)
  • Relational databases (0.5 year EXP)
15%20%5%5%55%
Development
Maintenance
Documentation
Meetings
Testing

Work Conditions

Job type:Full Time Job
Contract Type:Employment / B2B
Work hours:8h per day / 40h a week
Preferred Office hours:08:00 - 20:00
Contract duration:Permanent
Possibility of remote work:
No remote work
Delegation involved:0
Location:
Pl. Jana Pawła II 9,
Wroclaw, Poland

About Project

Start date:ASAP
office desk

Online expense reporting and invoice management service that provides complete process automation and cost controls around an organization's accounts payable operations.

Languages

German:
A1 A2 B1 B2 C1 C2 Native
English:
A1 A2 B1 B2 C1 C2 Native

Other requirements

Ability to write basic-intermediate SQL queries; Understanding of relational database structure; Basic Linux command line experience; Ability to communicate technical information to non-technical clients; Great interpersonal skills to be able to work with clients and multiple departments; Demonstrated ability to apply problem-solving and critical thinking; Demonstrated ability to apply problem-solving and critical thinking; At least intermediate level of English; Excellent communication skills; Ability to work with minimal supervision; speak professional-level German.

Benefits

Corporate training
Training budget
Language courses
Private healthcare
Integration events
Sport subscriptions
Shower
Relax room
Paid leave (B2B)
Bike parking
Kitchen
Good coffee
Vegan friendly
Free fruits
Free drinks
Free snacks
Pet friendly space

Apply for the job

Upload CV

*
  • Informujemy, że administratorem danych jest SOFTJOURN POLSKA SP. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jana Pawła II 9 (dalej jako "administrator"). Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator przetwarza dane obowiązkowe na podstawie ciążącego na nim obowiązku prawnego, zaś w zakresie danych dodatkowych podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych - do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie.

Junior QA Engineer with German

Softjourn Polska Sp. z o.o.