Hardware FPGA Design Engineer

Visit Website

Semihalf

Archived

Visit Website

B2B contract

8 000 - 16 000 PLN

Net per {frequency, select, HOUR{hour} MONTH{month} other{}}

Employment contract

8 000 - 16 000 PLN

gross per {frequency, select, HOUR{hour} MONTH{month} other{}}

Used Technologies and Requirements

Must have
  • Verilong (4 year EXP)
  • VHDL (4 year EXP)
  • Język C (4 year EXP)
  • Tools: Aldec, Altera, Cadence, Mentor, Xilinx (4 year EXP)
80%5%5%10%
Development
Documentation
Design
Testing

Work Conditions

Job type:Full Time Job
Contract Type:Employment / B2B
Work hours:8h per day / 40h a week
Preferred Office hours:06:00 - 20:00
Contract duration:Permanent
Possibility of remote work:
standardowo 2 dni w miesiącu, w większym wymiarze ustalana indydwidualnie
Delegation involved:0
Location:
Krakusa 11,
Krakow, Poland

About Project

Start date:ASAP
Project team size:6-8
Project Industry:Embedded
office desk

Będziesz pracować nad projektowaniem, weryfikacją, modelowaniem i symulacją programowalnych układów logicznych (FPGA). Twoim zadaniem będzie prototypowanie sprzętu (chip-level), prace badawczo-rozwojowe i proof-of-concept, integracja układów FPGA z wysokowydajnymi rozwiązaniami typu system-on-chip, działającymi w bezprzewodowych sieciach najnowszej generacji (5G).

Other work attributes

Integration tests
Continuous Integration
Operating SystemLinux
Workstation2 monitory, PC

Languages

Polish:
A1 A2 B1 B2 C1 C2 Native
English:
A1 A2 B1 B2 C1 C2 Native

Other requirements

- Znajomość języków projektowania sprzętu: VHDL, SystemVerilog, System C. - Dogłębne zrozumienie architektury FPGA, jej zalet i ograniczeń - Doświadczenie z protokołami 3GPP. - Rozumienie działania sieci 4G / LTE, 5G - Biegła znajomość nowoczesnych narzędzi do projektowania cyfrowego (Aldec, Altera, Cadence, Mentor, Xilinx).

Benefits

Corporate training
Training budget
Language courses
Private healthcare
Private healthcare for family
Integration events
Sport subscriptions
Paid leave (B2B)
Free parking
Bike parking
Gifts
Kitchen
Good coffee
Vegan friendly
Free fruits
Free drinks
Free snacks
Delicious lunch

Apply for the job

Upload CV

*
  • „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Semihalf sp. z o. o., z siedzibą w Krakowie, ul. Krakusa 11, dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji. Oświadczam, iż dane zostały podane dobrowolnie i zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną oraz pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich usunięcia lub poprawienia. Jestem świadoma/świadomy, iż moja zgoda może być w każdym czasie odwołana.”

Hardware FPGA Design Engineer

Semihalf