Konsultant Techniczny (Utrzymanie)

Visit Website

Visit Website

Used Technologies and Requirements

Must have
  • Linux
  • SQL
Nice to have
  • Hadoop/ Camel/ Flink/ Kafka/ Nifi/ Redis
  • SAS
100%
Other tasks

Work Conditions

Job type:Consulting
Contract Type:Employment / B2B
Contract duration:permanent
Possibility of remote work:
No remote work
Delegation involved:0
Location:
Gdańska 27/31,
Warsaw, Poland
map

About Project

Start date:ASAP
Project Industry:Telco
office desk

- administracja systemami SAS i komponentami open source - udział w rozwoju i testowaniu utrzymywanych systemów - identyfikacja, rozwiązywanie i dokumentowanie pojawiających się problemów i incydentów - monitorowanie i nadzorowanie pracy środowiska - wdrażanie zmian w utrzymywanych systemach - pomoc techniczna dla użytkowników systemu - analizowanie zapotrzebowania klientów utrzymywanych systemów

Languages

English:
A1 A2 B1 B2 C1 C2 Native

Other requirements

Oczekujemy od Ciebie: - podstawowa znajomość jednej z technologii Apache: Flink, NiFi, Camel, Kafka - znajomość relacyjnych bazy danych (Oracle, Postgres) - podstawowa znajomość zagadnień integracji systemów REST API, WebServices - podstawowa znajomość języka Python - znajomość narzędzi wsparcia wytwarzania oprogramowania: Git, Ansible, Jenkins - praktyczna znajomość środowiska systemu operacyjnego Linux - mile widziana znajomość zagadnień dotyczących bezpieczeństwa i wysokiej dostępności systemów informatycznych - zaangażowanie, dokładność, samodzielność, dociekliwość, zdolność i chęć szybkiego uczenia się - dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność pracy zespołowej

Benefits

Training budget
Language courses
Private healthcare
Private healthcare for family
Life insurance
Sport subscriptions
Shower
Paid leave (B2B)
Shopping vouchers
Subsidized tickets for cultural events
Bike parking
Kitchen
Canteen
Good coffee
Free fruits
Free drinks
Mobile phone

Apply for the job

Upload CV

*
  • *
    „Wyrażam zgodę dla SCS Expert Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, a także przyszłych procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz. U. 2018.1000 z dnia 2018.05.24).
  • Informujemy, że administratorem danych jest SCS Expert Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Gdańska 27/31 (dalej jako "administrator"). Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator przetwarza dane obowiązkowe na podstawie ciążącego na nim obowiązku prawnego, zaś w zakresie danych dodatkowych podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych - do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie. Odbiorcą danych jest serwis Jobs For Geek oraz inne podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych w związku z rekrutacją.

Konsultant Techniczny (Utrzymanie)

SCS Expert Sp. zo.o.