Senior Python Developer

Visit Website

Visit Website

B2B contract

70 - 110 PLN

Net per {frequency, select, HOUR{hour} MONTH{month} other{}}

Used Technologies and Requirements

Must have
  • Python (5 year EXP)
  • Django 2
  • GIT
65%20%5%5%5%
Development
Maintenance
Documentation
Meetings
Testing

Work Conditions

Job type:Full Time Job
Contract Type:B2B / Contract Agreement
Work hours:8h per day / 40h a week
Preferred Office hours:08:00 - 18:00
Contract duration:Permanent
Possibility of remote work:
No remote work
Delegation involved:0
Location:
Lublin, Poland
map

About Project

Start date:ASAP
Project team size:30
Project Industry:sektor publiczny
office desk

Projekt zakłada stworzenie w ramach istniejącej infrastruktury państwa miejsca do długotrwałego przechowywania zasobów kultury i nauki, utworzenie repozytorium cyfrowych zasobów i budowę platformy integrującej wszystkie dotychczasowe portale w tym obszarze, wraz z wyszukiwarką umożliwiającą przeszukiwanie metadanych wszystkich zintegrowanych zbiorów. Nasze oczekiwania: Minimum 5 lat doświadczenia w pracy na stanowisku programisty Python; Znajomość i doświadczenie z technologiami: – Python 3.x – Znajomość frameworku Django 2 w tym biblioteki klasy ORM (Object – Relational Mapping) – znajomość systemu UNIX – znajomość Docker, Ansible – znajomość jednego ze środowisk IDE (np.: PyCharm) – webserwisy REST opcjonalnie także SOAP – umiejętność konfiguracji środowiska CI (np. Jenkins) – bardzo dobra znajomość systemu wersjonowania GIT Mile widziane: – znajomość Elasticsearch, RabbitMQ, Celery, Redis, framework: Falcon Kluczowe zadania: - Wytwarzanie wydajnego, skalowalnego oraz stabilnego oprogramownaia - Uczestnictwo w projektowaniu i wytwarzaniu nowych funkcjonalności pokrytych testami jednostkowymi oraz integracyjnymi - Wsparcie w diagnozie problemów i optymalizacji działania produkcyjnego systemu, który operuje na bardzo dużych wolumenach danych; - Udział w optymalizacji procesu wytwarzania oprogramowania: Continous Integration, zapewnienie jakości, dobór technologii; - Praca zgodna z metodyką SCRUM (udział w spotkaniach: Daily SCRUM, Sprint Review Meeting, Sprint Retrospective, Sprint Planning Meeting) - Wykonywanie code review - Wsparcie dla procesu – git-flow - Szacowanie pracy w ramach przyszłych projektów - Coaching w ramach małych zespołów - Kierowanie małymi zespołami wytwórczymi (do 5 osób) Aktywny udział w wewnątrz – zespołowej wymianie wiedzy – udział w szkoleniach technicznych – przygotowywanie krótkich szkoleń wewnętrznych dla pozostałych członków zespołu – opisywanie tips&tricks Confluence

Other work attributes

Agile ManagementSCRUM

Languages

Polish:
A1 A2 B1 B2 C1 C2 Native

Benefits

Language courses
Private healthcare
Private healthcare for family
Life insurance
Integration events
Sport subscriptions
Shower
Game console
Table Soccer
Kitchen
Free fruits

Senior Python Developer

Britenet sp. z o.o.