UX/UI Designer

Visit Website

Diverse CG

14 days ago

Visit Website

B2B contract

70 - 100 PLN

Net per {frequency, select, HOUR{hour} MONTH{month} other{}}

Used Technologies and Requirements

Must have
  • Sketch (3 year EXP)
  • Adobe (1 year EXP)
Nice to have
  • Axure (1 year EXP)
10%5%80%5%
Documentation
Meetings
Design
Testing

Work Conditions

Job type:Full Time Job
Contract Type:B2B
Work hours:8h per day / 40h a week
Preferred Office hours:08:00 - 16:00
Contract duration:umowa do końca 03.2020 z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony
Possibility of remote work:
2-3 dni w tygodniu
Delegation involved:0
Location:
Nowogrodzka,
Warsaw, Poland
map

About Project

Start date:ASAP
Project team size:4-5 osób w zespole
Project Industry:Edukacyjna
office desk

CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ: - projektowaniem interfejsów użytkownika, przygotowywaniem makiet i prototypów na podstawie wymagań Analityków / Biznesu - opracowaniem "style guide" dla istniejących aplikacji i późniejszym nadzorowaniem trzymania się tych wytycznych przy nowo powstających ekranach i aplikacjach - przygotowywaniem audytu istniejących ekranów - testowaniem rozwiązań przed dostarczeniem dla Klienta - współpracą z wieloma zespołami pracującymi nad różnymi aplikacjami

Other work attributes

Workstationlaptop + 2 monitory

Languages

English:
A1 A2 B1 B2 C1 C2 Native

Benefits

Corporate training
Integration events
Game console
Table Soccer
Relax room
Kitchen
Good coffee
Free fruits
Free drinks

Other Benefits

craftowe meetingi

Apply for the job

Upload CV

*
  • *
    Informujemy, iż Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Diverse CG Sp. z o.o. Sp.k., ul. Nowogrodzka 21, 00-511 Warszawa. Można się z nami skontaktować pod adresem e-mail: gdpr@diversecg.pl a) Pana/Pani dane przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody w celu rekrutacji prowadzonej przez Administratora oraz dla celów realizacji przyszłych projektów rekrutacyjnych. b) Pana/Pani dane będą ujawniane odbiorcom: - świadczącym usługi w zakresie udostępniania elektronicznych platform rekrutacyjnych. - świadczącym usługi w zakresie obsługi, serwisu i zarządzania siecią IT i urządzeniami końcowymi, - świadczącym usługę wsparcia technicznego dla aplikacji w których przetwarzane są dane osobowe, - klientom Administratora Danych (potencjalnym Zleceniodawcom). c) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do dnia 25 maja 2023 roku. d) Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora. Pana/Pani żądania mogą być kierowane na wyżej wymieniony adres e-mailowy, bądź mogą być składane osobiście pod wskazany wyżej adres korespondencyjny. Żądanie usunięcia danych, będzie równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w projektach rekrutacyjnych realizowanych przez Diverse CG Sp. z o.o. Sp.k. e) W każdym czasie przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych. Dyspozycję cofnięcia zgody należy przesłać drogą elektroniczną na wskazany wyżej adres e-mail albo złożyć ją bezpośrednio pod wskazanym wyżej adresem korespondencyjnym. W przypadku cofnięcia zgody, przetwarzanie danych dokonywane przed złożeniem oświadczenia, będzie w pełni legalne. f) Podanie danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek konieczny do wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora Danych. Brak podania danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora. g) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych. h) Pana/Pani dane nie będą przekazywane do krajów spoza obszaru UE oraz do organizacji międzynarodowych i/ wobec Pana/Pani danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), nie będą też one podlegały profilowaniu.

UX/UI Designer

Diverse CG