We love code ♥

B2B contract

70 - 90 PLN

Net per {frequency, select, HOUR{hour} MONTH{month} other{}}

Used Technologies and Requirements

Must have
  • Java (3 year EXP)
  • GWT (2 year EXP)
  • Nexus, Git, Maven, Jenkins, Groovy (2 year EXP)
  • Java SE i JEE (2 year EXP)
Nice to have
  • Angular (2 year EXP)
  • Docker, OpenShift/Kubernetes (2 year EXP)
50%30%5%5%5%5%
Development
Maintenance
Documentation
Meetings
DevOps
Testing

Work Conditions

Job type:Full Time Job
Contract Type:Employment / B2B
Work hours:8h per day / 40h a week
Preferred Office hours:09:00 - 17:00
Contract duration:Permanent
Possibility of remote work:
Jeden dzień w tygodniu
Delegation involved:Nie
Location:
Cietrzewia 23,
Warsaw, Poland
map

About Project

Start date:Do uzgodnienia 11-12.2019
Project team size:Kilkanaście osób
Project Industry:Sektor publiczny e-zdrowie,
office desk

Nowoczesny stack technologiczny. Projekt realizowany zgodnie z praktyką Scrum. System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych Głównym celem SMK jest usprawnienie procesów biznesowych związanych z zarządzaniem i dostępem do informacji w systemie ochrony zdrowia. System zapewnia gromadzenie i przetwarzanie danych o organizacji i przebiegu szkoleń personelu medycznego umożliwiając efektywny przepływ informacji o procesie kształcenia pomiędzy jednostkami oraz dostarcza informacje do planowania kształcenia podyplomowego dla interesariuszy projektu, wspiera procesy składania i oceny wniosków na specjalizację, gromadzi informacje na temat procesu kształcenia podyplomowego oraz wspieranie procesów przeprowadzania egzaminów. Wymagane na dobrym poziomie: - 4-5 lat doświadczenia w programowaniu w Java(Java 7/8+) - minimum 2 lata doświadczenia w projektowaniu oprogramowania klasy Enterprice w Java(Java 7/8+), Java Script - dobra znajomość Spring/Spring Boot, /Hibernate, doświadczenie w pracy z REST ful API - znajomość JBoss Application Server, Oracle - dobra znajomość narzędzi: Git, Jenkins, Maven, IDE, My SQL - znajomość GWT - znajomość i umiejętność stosowania dobrych praktyk programowania - komunikatywność i umiejętność pracy w zespole GWT jest w tym projekcie używane i wymagane.

Other work attributes

Agile ManagementScrum
Unit Testing
Continuous IntegrationJenkins

Languages

Polish:
A1 A2 B1 B2 C1 C2 Native

Other requirements

Wykształcenie wyższe o kierunku informatycznym lub pokrewne

Benefits

Training budget
Private healthcare
Private healthcare for family
Sport subscriptions
Good coffee

Apply for the job

Upload CV

*
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Java Developer

Relayonit Sp. z o.o. Sp. K.