C/C++ Developer

Visit Website

Diverse CG

21 days ago

Visit Website

Used Technologies and Requirements

Must have
  • C/C++ (2 year EXP)
  • Linux (2 year EXP)
Nice to have
  • Python (2 year EXP)
  • Bash (2 year EXP)
  • Perl (2 year EXP)
  • Shell (2 year EXP)
65%20%5%5%5%
Development
Maintenance
Documentation
Meetings
Testing

Work Conditions

Job type:Full Time Job
Contract Type:Employment
Work hours:8h per day / 40h a week
Preferred Office hours:07:00 - 18:00
Contract duration:Permanent
Possibility of remote work:
No remote work
Delegation involved:Mogą być
Location:
Czerwone Maki,
Krakow, Poland
map

About Project

Start date:ASAP
office desk

Dział specjalizuje się w opracowywaniu oprogramowania telekomunikacyjnego bezpieczeństwa publicznego.

Apply for the job

Upload CV

*
  • *
    Informujemy, iż Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest : Diverse CG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Nowogrodzka 21, 00-511 Warszawa. Możecie się Państwo z nami skontaktować pod adresem e-mail : GDPR@diversecg.pl a/ Pana/Pani dane przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, oraz na podstawie art. 221 k.p. w celu rekrutacji prowadzonej przez Administratora, oraz dla celów realizacji przyszłych projektów rekrutacyjnych. b/ Pani/Pana dane będą ujawniane odbiorcom : - świadczącym usługi w zakresie udostępnianie elektronicznych platform rekrutacyjnych. - świadczącym usługi w zakresie obsługi, serwisu i zarządzania siecią IT i urządzeniami końcowymi, - świadczącym usługę wsparcia technicznego dla aplikacji w których przetwarzane są dane osobowe, - podmiotom powiązanym z Administratorem kapitałowo i osobowo, - klientom Administratora Danych (potencjalnym pracodawcom). c/ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do dnia 25 maja 2023 roku. d /Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora. Pani/Pana żądania mogą być kierowane na wyżej wymieniony adres e-mailowy, bądź mogą być składane osobiście pod wskazany wyżej adres korespondencyjny. Żądanie usunięcia danych, będzie równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w projektach rekrutacyjnych realizowanych przez Diverse CG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

C/C++ Developer

Diverse CG