Full-stack .NET Developer

Visit Website

Diverse CG

28 days ago

Visit Website

B2B contract

60 - 110 PLN

Net per {frequency, select, HOUR{hour} MONTH{month} other{}}

Used Technologies and Requirements

Must have
 • .NET (C#) (3 year EXP)
 • ASP.NET (w tym MVC) (3 year EXP)
 • WebApi (3 year EXP)
 • Angular (3 year EXP)
 • JavaScript (3 year EXP)
 • TypeScript (2 year EXP)
 • AngularJS (3 year EXP)
 • JIRA (1 year EXP)
 • Confluence (1 year EXP)
 • Git (2 year EXP)
 • TeamCity (1 year EXP)
 • MSSQL (2 year EXP)
Nice to have
 • React (2 year EXP)
 • Azure (0.5 year EXP)
 • .NET Core (1 year EXP)
65%20%5%5%5%
Development
Maintenance
Documentation
Meetings
Testing

Work Conditions

Job type:Full Time Job
Contract Type:B2B
Work hours:8h per day / 40h a week
Preferred Office hours:08:00 - 20:00
Contract duration:umowa do końca 03.2020 z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony
Possibility of remote work:
2-3 dni w tygodniu
Delegation involved:0
Location:
nowogrodzka,
Warsaw, Poland
map

About Project

Start date:ASAP
Project team size:8-10 osób w zespole
Project Industry:Edukacyjna
office desk

CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ: - Programowaniem aplikacji webowych oraz testowaniem rozwiązań tworzonych na platformie .NET (C#) - Projektowaniem i implementacją nowych funkcjonalności - Rozwojem oraz optymalizacją istniejących funkcjonalności - Dbaniem o wysoką jakość kodu - Współpracą z architektami, analitykami i testerami

Languages

English:
A1 A2 B1 B2 C1 C2 Native

Benefits

Corporate training
Integration events
Sport subscriptions
Game console
Table Soccer
Relax room
Kitchen
Good coffee
Free fruits
Free drinks

Other Benefits

craftowe meetingi

Apply for the job

Upload CV

*
 • *
  Informujemy, iż Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Diverse CG Sp. z o.o. Sp.k., ul. Nowogrodzka 21, 00-511 Warszawa. Można się z nami skontaktować pod adresem e-mail: gdpr@diversecg.pl a) Pana/Pani dane przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody w celu rekrutacji prowadzonej przez Administratora oraz dla celów realizacji przyszłych projektów rekrutacyjnych. b) Pana/Pani dane będą ujawniane odbiorcom: - świadczącym usługi w zakresie udostępniania elektronicznych platform rekrutacyjnych. - świadczącym usługi w zakresie obsługi, serwisu i zarządzania siecią IT i urządzeniami końcowymi, - świadczącym usługę wsparcia technicznego dla aplikacji w których przetwarzane są dane osobowe, - klientom Administratora Danych (potencjalnym Zleceniodawcom). c) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do dnia 25 maja 2023 roku. d) Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora. Pana/Pani żądania mogą być kierowane na wyżej wymieniony adres e-mailowy, bądź mogą być składane osobiście pod wskazany wyżej adres korespondencyjny. Żądanie usunięcia danych, będzie równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w projektach rekrutacyjnych realizowanych przez Diverse CG Sp. z o.o. Sp.k. e) W każdym czasie przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych. Dyspozycję cofnięcia zgody należy przesłać drogą elektroniczną na wskazany wyżej adres e-mail albo złożyć ją bezpośrednio pod wskazanym wyżej adresem korespondencyjnym. W przypadku cofnięcia zgody, przetwarzanie danych dokonywane przed złożeniem oświadczenia, będzie w pełni legalne. f) Podanie danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek konieczny do wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora Danych. Brak podania danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora. g) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych. h) Pana/Pani dane nie będą przekazywane do krajów spoza obszaru UE oraz do organizacji międzynarodowych i/ wobec Pana/Pani danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), nie będą też one podlegały profilowaniu.

Full-stack .NET Developer

Diverse CG