Angular Developer with PHP

Visit Website

eSky.pl S.A.

Archived

Visit Website

B2B contract

10 500 - 15 500 PLN

Net per {frequency, select, HOUR{hour} MONTH{month} other{}}

Employment contract

9 000 - 13 000 PLN

gross per {frequency, select, HOUR{hour} MONTH{month} other{}}

Used Technologies and Requirements

Must have
  • Angular
  • TDD/BDD
  • JavaScript/ TypeScript
  • CSS
  • SOAP
Nice to have
  • PHP
75%10%5%5%5%
Development
Maintenance
Documentation
Meetings
Testing

Work Conditions

Job type:Full Time Job
Contract Type:Employment / B2B
Work hours:8h per day / 40h a week
Preferred Office hours:07:00/9:00 - 15:00/17:00
Contract duration:Permanent
Possibility of remote work:
okoliczonościowo
Delegation involved:0
Location:
Murckowska14a,
Katowice, Poland
map

About Project

Start date:ASAP
office desk

Dołącz do zespołu odpowiedzialnego za projektowanie i rozwój globalnych usług ułatwiających naszym Klientom na całym świecie wybór najlepszego kierunku podróży. Jako Programista będziesz odpowiadał przede wszystkim za Front-end aplikacji w technologii JavaScript i Angular 2+, z okazjonalnym wsparciem warstwy back-end.

Other work attributes

Agile ManagementAtlassian Jira
Code Reviewsys
Unit Testing
Integration tests
Continuous IntegrationJenkins
Coding freedomHigh
Operating SystemMicrosoft Windows, Linux, MacOS
Workstation2 x monitors, notebook

Benefits

Corporate training
Training budget
Private healthcare
Private healthcare for family
Life insurance
Integration events
Sport subscriptions
Shower
Game console
Table Soccer
Table tennis
Appreciation bonus
Paid leave (B2B)
Shopping vouchers
Subsidized tickets for cultural events
Bike parking
Gifts
Kitchen
Canteen
Good coffee
Free fruits
Free drinks
Free snacks

Apply for the job

Upload CV

*
  • Administratorem danych jest eSky.pl S.A. z siedzibą w Radomiu 26-600, Plac Jagielloński 8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. O swoich prawach z tym związanych dowiedz się więcej tutaj: https://cdnstatic1.eskypartners.com/d/pl/RODO_info_PL.pdf // The data administrator is eSky.pl S.A. with headquarters in Radom 26-600, Plac Jagielloński 8. Data is collected for recruitment purposes. You have the right to access your data and correct it. Providing data in the scope specified by the provisions of the Act of 26 June 1974 - The Labor Code and executive acts are mandatory. Providing additional personal data is voluntary. Learn about your rights as a data subject in this document: https://cdnstatic1.eskypartners.com/d/en/RODO_info_EN.pdf

Angular Developer with PHP

eSky.pl S.A.