Test Automation Engineer

Visit Website

Visit Website

B2B contract

12 000 - 20 500 PLN

Net per {frequency, select, HOUR{hour} MONTH{month} other{}}

Used Technologies and Requirements

Must have
  • Selenium (3 year EXP)
  • Test automation (3 year EXP)
15%20%5%5%55%
Development
Maintenance
Documentation
Meetings
Testing

Work Conditions

Job type:Full Time Job
Contract Type:B2B
Work hours:8h per day / 40h a week
Preferred Office hours:08:00 - 16:00, 09:00 - 17:00, 10:00 - 18:00
Contract duration:Permanent
Possibility of remote work:
No remote work
Delegation involved:0
Location:
Włochy,
Warsaw, Poland
map

About Project

Start date:ASAP
Project team size:May vary
Project Industry:Software development.
office desk

Software testing.

Languages

Polish:
A1 A2 B1 B2 C1 C2 Native
English:
A1 A2 B1 B2 C1 C2 Native

Benefits

Private healthcare
Private healthcare for family
Life insurance
Integration events
Sport subscriptions
Kitchen
Good coffee
Free fruits

Apply for the job

Upload CV

*
  • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka DahliaMatic Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 2. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od DahliaMatic Sp. z o.o dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Wobec Pana/Pani osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
  • *
    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez DahliaMatic Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gottlieba Daimlera 2, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu niniejszej rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 922 ze zm.).
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez DahliaMatic Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gottlieba Daimlera 2, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu przyszłych rekrutacji zgodnych z moim profilem zawodowym, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 922 ze zm.).

Test Automation Engineer

DahliaMatic Sp. z o.o.