IT Manager (helpdesc)

Visit Website

JZO S.A.

29 days ago

Visit Website

Used Technologies and Requirements

Must have
  • ERP system knowledge (3 year EXP)
  • Data warehouse (3 year EXP)
  • SQL 92 (3 year EXP)
  • Business inteligence (3 year EXP)
  • People management experience (5 year EXP)
10%20%10%30%20%10%
Development
Maintenance
Meetings
Leading
Client support
Other tasks

Work Conditions

Job type:Full Time Job
Contract Type:Employment
Work hours:8-16h per day / Mon-Frih a week
Contract duration:1 year
Possibility of remote work:
No remote work
Delegation involved:1 per month
Location:
L.Waryńskiego, 12,
Jelenia Gora, Poland
map

About Project

Start date:ASAP
Project team size:6
Project Industry:production
office desk

Zapewnienie aktywnego wsparcia IT poszczególnym komórkom organizacyjnym i spółkom zależnym, Zarządzanie zespołem specjalistów i dbanie o rozwój kompetencji zespołu, Zapewnienie niezawodności, ciągłości działania, rozwoju systemów informatycznych oraz infrastruktury informatycznej, Realizację projektów informatycznych, wsparcie w realizacji projektów biznesowych Aktywne ustalanie kierunków rozwoju dostępnych w firmie baz, programów i aplikacji, Ścisła współpraca z międzynarodowym zespołem wsparcia IT w zakresie realizacji strategii firmy w obszarze IT.

Languages

English:
A1 A2 B1 B2 C1 C2 Native
Polish:
A1 A2 B1 B2 C1 C2 Native

Benefits

Corporate training
Training budget
Private healthcare
Life insurance
Sport subscriptions
Good coffee
Free fruits
Free drinks

Video

Apply for the job

Upload CV

*
  • *
    Prosimy o zamieszczenie klauzuli: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze (58-500) przy ul. Ludwika Waryńskiego 12 dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji.” Klauzula informacyjna: Informujemy, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze (58-500) przy ul. Ludwika Waryńskiego 12. Ponadto informujemy, że: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez JZO S.A. w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia obecnej oraz przyszłych rekrutacji na stanowisko IT Manager oraz na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. • Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem. • Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.

IT Manager (helpdesc)

JZO S.A.