Solutions Architect

Visit Website

PGS Software

28 days ago

Visit Website

Used Technologies and Requirements

Must have
  • Java/.Net/PHP/Python (4 year EXP)
  • AWS/Azure/Google Cloud (1 year EXP)
20%20%30%30%
Development
Documentation
Meetings
Design

Work Conditions

Job type:Full Time Job
Contract Type:Employment / B2B
Work hours:8h per day / 40h a week
Preferred Office hours:start: 7:00-9:00, end: 15:00-17:00
Contract duration:Permanent
Possibility of remote work:
85%
Location:
Jana z Kolna 11,
Gdansk, Poland
map

About Project

Start date:to be agreed
office desk

Your role: - You’ll take part in tech trends identification and analysis. - You’ll develop standards, policies and guidelines that will govern the selection, development and implementation of technologies. - You’ll lead discussions with clients and conduct analysis of business. functions in order to plan, scope, define projects and deliver the best, high quality solutions. - You’ll design and deploy Cloud Infrastructures on Amazon AWS, Azure, Google Cloud, etc. - You’ll design and implement Disaster Recovery, High Availability and Auto Scaling approaches. - You’ll create Cloud Migration Plans and conduct / supervise their execution. - You’ll design and implement CI/CD pipelines and Infrastructure-as-Code configurations. - You’ll take part in project requirement breakdown sessions and time/effort estimations. - You’ll be engaged in promoting company’s DevOps and Cloud Computing culture. - You’ll plan and lead knowledge sharing activities. Why is it worth working with us? - Participation in innovative projects with newest technologies for clients from all over the world. - Access to modern project tools. - Speaking English on a daily basis, mainly in contact with foreign clients. - High level of job autonomy and continuous development. - Knowledge sharing culture and close cooperation with experts. - Safe and stable work place

Languages

English:
A1 A2 B1 B2 C1 C2 Native

Other requirements

What makes you a perfect fit: - You’ve built real-world, large-scale production deployments on either AWS, Azure or Google Cloud. - You’ve integrated On-Premise infrastructures with Cloud Services. - You’ve configured CI/CD pipelines and used Infrastructure-as-Code tools (Jenkins, TeamCity, VSTS, Puppet, Chef, Terraform, CloudFormation etc.). - You’ve worked with containers and orchestration tools (Docker, Kubernetes, Rancher, Service fabric, etc.). - You have hands-on experience with BigData (Hadoop, Spark, AWS EMR, AWS Redshift, Kafka, Power BI, R, etc.). - You’ve trained ML / Predictive models and/or built AI solutions (Keras, TensorFlow, PyTorch, etc.).

Benefits

Corporate training
Language courses
Private healthcare
Private healthcare for family
Life insurance
Integration events
Sport subscriptions
Game console
Relax room
Paid leave (B2B)
Bike parking
Kitchen
Canteen
Good coffee
Free fruits
Free drinks

Apply for the job

Upload CV

*
  • *
    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PGS Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Suchej 3 moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Wyrażam także zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę PGS Software S.A. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Obowiązek informacyjny: Administratorem Danych Osobowych jest PGS Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Suchej 3. Twoje dane zawarte w CV będziemy przetwarzać wyłącznie w celu prowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 221 ust. 1 kodeksu pracy. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu zakończenia rekrutacji. Jeśli wyrazisz nam odrębną zgodę będziemy przetwarzać Twoje dane również w procesie przyszłych rekrutacji, czyli do 24 miesięcy od przekazania tych danych. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji wymienionych praw należy przesłać e-mail z wybranym żądaniem na adres: gdpr@pgs-soft.com. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do organu nadzorczego z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie. Twoje dane możemy udostępniać tylko wtedy kiedy wyrazisz na to zgodę lub podmiotom uprawnionym, o ile zaistnieje taka konieczność. Twoje dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Solutions Architect

PGS Software