Find your dream IT job
search Edit filter search

Used Technologies and Requirements

Must have
  • Unity (8 year EXP)
  • C# (8 year EXP)
65%20%5%5%5%
Development
Maintenance
Documentation
Meetings
Testing

Work Conditions

Job type:Full Time Job
Contract Type:Employment / B2B / Contract Agreement / Contract for specific work
Work hours:8h per day / 40h a week
Preferred Office hours:09:00 - 17:00
Contract duration:Na stałe
Possibility of remote work:
No remote work
Delegation involved:0
Location:
Hoża 27,
Warsaw, Poland

About Project

Start date:07.01.2020
Project team size:10
Project Industry:Gamedev
office desk

Czym będziesz się zajmować? Dbaniem o kompatybilność narzędzia tworzonego przez studio z wieloma platformami Tworzeniem gier w zgodności z tworzoną przez Ciebie technologią Dbaniem o kompatybilność gier tworzonych przez studio na wszystkich platformach docelowych

Other work attributes

Operating SystemWindows
Workstation2 monitory

Languages

Polish:
A1 A2 B1 B2 C1 C2 Native

Other requirements

Czego wymagamy? Doświadczenia w tworzeniu projektów na różne platformy, przynajmniej jednej z wymienionych platform Switch, PlayStation, Xbox. Bardzo dobrej znajomości Unity Bardzo dobrej znajomości C# Znajomości wzorców projektowych i SOLID Pisania czystego i wydajnego kodu Doświadczenia potwierdzone ukończonymi projektami Umiejętności dzielenia się wiedzą Umiejętności pracy w zespole Umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów Dodatkowe atuty: Znajomość TDD Umiejętność programowania w Parze Umiejętność programowania w Mobie Znajomość systemu kontroli wersji Git

Benefits

Kitchen
Good coffee
Free fruits
Free drinks

Apply for the job

Upload CV

*

    Multiplatform Programmer

    Ice Code Games