Senior Python Developer

Visit Website

NBC sp. z o.o.

8 days ago

Visit Website

B2B contract

80 - 120 PLN

Net per {frequency, select, HOUR{hour} MONTH{month} other{}}

Used Technologies and Requirements

Must have
  • Python (3 year EXP)
  • Django (3 year EXP)
Nice to have
  • Flask (1 year EXP)
  • Vue.js
70%15%5%5%5%
Development
Maintenance
Documentation
Meetings
Testing

Work Conditions

Job type:Full Time Job
Contract Type:B2B
Work hours:8h per day / 40h a week
Preferred Office hours:elastic - 07:00 - 18:00
Contract duration:Permanent
Possibility of remote work:
1-2days per week
Delegation involved:0
Location:
Grabiszyńska 251a,
Wroclaw, Poland

About Project

Start date:ASAP or 01.2020r.
Project team size:5-6
Project Industry:e-learning
office desk

Budujemy nowy zespół, we współpracy z naszym partnerem, start-upem z USA, którego produkt ma już prawie 4 000 000 użytkowników! Produkt, nad którym będziemy pracować, to platforma służąca do nauki j. angielskiego (oparta jest o AI). Aplikacja pomaga m.in. w nauce odpowiedniego akcentu wymowy. Naszym zadaniem jest dobudowywanie do tego produktu nowych funkcjonalności. Wizja projektu jest jasno określona, mamy pierwszych Specjalistów, ale potrzebujemy kolejnych doświadczonych Developerów do realizacji projektu.

Other work attributes

Coding freedomhigh
Operating SystemMicrosoft Windows/Linux
Workstation2x monitors, dockingstation, laptop

Languages

English:
A1 A2 B1 B2 C1 C2 Native
Polish:
A1 A2 B1 B2 C1 C2 Native

Other requirements

Zadania: - projektowanie i wdrażanie nowych funkcji dla platformy, - analizowanie aktualnych wymagań, zdefiniowanie i rozwój architektury systemu, - współpraca z zespołami zlokalizowanymi w Portugalii przy określaniu potrzeb i kierunku rozwoju.

Benefits

Corporate training
Training budget
Language courses
Private healthcare
Integration events
Sport subscriptions
Bike parking
Gifts
Kitchen
Good coffee
Vegan friendly
Free fruits
Free drinks

Apply for the job

Upload CV

*
  • Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych. Przyjmuję do wiadomości, że: 1. Administratorem moich danych osobowych jest NBC Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńska 251A. 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogę kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych za pomocą adresu e-mail: iod@nbc.com.pl. 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody [zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora [zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f) RODO] do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 4. Moje dane osobowe będę przechowywane: w przypadku wyrażenia zgody dla potrzeb obecnych procesów rekrutacyjnych przed okres 6 miesięcy, w przypadku wyrażenia zgody dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych przez okres 3 lat, w przypadku przetwarzania na potrzeby prawnie uzasadnionego interesu Administratora przez okres 3 lata. 5. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 6. Posiadam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, wycofanie zgody mogę zgłaszać na maila: iod@nbc.com.pl. 7. Odbiorcami moich danych osobowych będą Klienci Administratora, którzy uczestniczą w procesach rekrutacji (o fakcie przekazania moich danych osobowych do Klienta Administratora, zostanę poinformowany), odbiorcami moich danych osobowych są również podmioty odpowiedzialne za wspieranie Administratora przy realizacji procesów rekrutacji, z którymi Administrator współpracuje na podstawie zawartych umów (są to w szczególności: Dostawcy Usług, Partnerzy, Współpracownicy), odbiorcy moich danych osobowych pochodzą ze strefy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 8. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy prawa. 9. Moje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Senior Python Developer

NBC sp. z o.o.