Programista C# .Net (możliwość pracy zdalnej)

Visit Website

Visit Website

Used Technologies and Requirements

Must have
  • C# (5 year EXP)
  • .NET (4 year EXP)
  • Visual Studio (4 year EXP)
65%20%5%5%5%
Development
Maintenance
Documentation
Meetings
Testing

Work Conditions

Job type:Full Time Job
Contract Type:Employment
Work hours:8h per day / 40h a week
Preferred Office hours:08:00 - 16:00
Contract duration:Permanent, 3 months
Possibility of remote work:
3/4
Delegation involved:0
Location:
Wadowicka 8A,
Krakow, Poland

About Project

Start date:ASAP
office desk

* utrzymanie i rozwój oprogramowania enova365 Desktop w ujęciu ogólnosystemowym * zapewnienie wysokiej jakości kodu źródłowego * implementacja testów jednostkowych i integracyjnych * wsparcie sieci wdrożeniowej w zakresie implementacji własnych rozwiązań

Other work attributes

Agile Management
Code Reviewsys
Continuous Integration

Other requirements

* wykształcenie wyższe, preferowane techniczne * co najmniej dwa lata praktyki w programowaniu w C# * znajomość platformy.NET * dobra znajomość wzorców projektowych oraz zasad programowania obiektowego * doświadczenie w pracy w środowisku Visual Studio * znajomość systemów kontroli źródeł (TFS, Git) * znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej * umiejętność rozwiązywania problemów analitycznych oraz technicznych * komunikatywność, dokładność, terminowość Dodatkowym atutem będzie: * znajomość języka SQL oraz relacyjnych baz danych * znajomość zagadnień związanych z systemami klasy ERP * doświadczenie w programowaniu wg podejścia TDD, Clean Code * znajomość najnowszej wersji bibliotek DevExpress * chęć rozwoju i nauki innych języków np. Java Script * doświadczenie w projektach prowadzonych metodyką Agile

Benefits

Training budget
Private healthcare
Integration events
Sport subscriptions
Shower
Paid leave (B2B)
Free parking
Bike parking
Kitchen
Good coffee
Vegan friendly
Free fruits
Free drinks

Apply for the job

Upload CV

*
  • Klauzule: Zgoda na przetwarzanie danych: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Soneta sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. J. Kustronia 44A, dla potrzeb aktualnej rekrutacji. Oświadczam, iż dane zostały podane dobrowolnie i zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną oraz pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich usunięcia lub poprawienia. Jestem świadomy, iż moja zgoda może być w każdym czasie odwołana. Zgoda na okres1 roku: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Soneta sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. J. Kustronia 44A, dla potrzeb przyszłych rekrutacji (przez okres 1 roku). Oświadczam, iż dane zostały podane dobrowolnie i zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną oraz pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich usunięcia lub poprawienia. Jestem świadomy, iż moja zgoda może być w każdym czasie odwołana. Klauzula RODO: Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż administratorem Twoich danych osobowych jest Soneta sp. z o. o.,z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem mailowym: iod@enova.pl , Twoje dane osobowe będą przetwarzane w zależności od wyrażonej zgody dla potrzeb aktualnej lub aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r., Twoje dane osobowe przechowywane będą w zależności od wyrażonej zgody przez okres aktualnej rekrutacji lub aktualnej i przyszłych rekrutacji tj. przez okres 1 roku, posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Programista C# .Net (możliwość pracy zdalnej)

Soneta sp. z o. o.