QA (Web/Python)

Visit Website

eSky.pl S.A.

19 days ago

Visit Website

B2B contract

10 500 - 15 500 PLN

Net per {frequency, select, HOUR{hour} MONTH{month} other{}}

Employment contract

9 000 - 13 000 PLN

gross per {frequency, select, HOUR{hour} MONTH{month} other{}}

Used Technologies and Requirements

Must have
  • Python (1 year EXP)
  • Selenium WebDriver (0.5 year EXP)
  • Protractor (0.5 year EXP)
  • web testing (1 year EXP)
Nice to have
  • Continuous Integration / Continuous Delivery
  • Jenkins
  • Spinnaker
40%10%5%5%40%
Development
Maintenance
Documentation
Meetings
Testing

Work Conditions

Job type:Full Time Job
Contract Type:Employment / B2B
Work hours:8h per day / 40h a week
Preferred Office hours:07:00/9:00 - 15:00/17:00
Contract duration:Permanent
Possibility of remote work:
okazjonalna
Delegation involved:0
Location:
Murckowska 14a,
Katowice, Poland

About Project

Start date:ASAP
office desk

Tworzone przez nas narzędzia oraz testy automatyczne działają w skonteneryzowanym środowisku Pythonowym, wykorzystującym m.in. framework Selenium WebDriver. Dla aplikacji webowych opartych o technologię Angular stosujemy dedykowane rozwiązanie – Protractor. Wykonywanie testów automatycznych jest częścią w pełni zautomatyzowanego procesu Continuous Integration / Continuous Delivery, skonfigurowanego przy pomocy narzędzia Jenkins oraz Spinnaker.

Other work attributes

Agile ManagementAtlassian Jira
Code ReviewsysAlways / Bitbucket
Integration tests
Continuous IntegrationJenkins, Spinnaker
Coding freedomHigh
Operating SystemLinux, MacOS
Workstation2 x monitors, notebook

Benefits

Corporate training
Training budget
Private healthcare
Private healthcare for family
Life insurance
Integration events
Shower
Game console
Table Soccer
Table tennis
Appreciation bonus
Paid leave (B2B)
Shopping vouchers
Subsidized tickets for cultural events
Bike parking
Gifts
Kitchen
Canteen
Good coffee
Free fruits
Free drinks
Free snacks

Apply for the job

Upload CV

*
  • Administratorem danych jest eSky.pl S.A. z siedzibą w Katowicach 40-265, Murckowska 14. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. O swoich prawach z tym związanych dowiedz się więcej tutaj: https://cdnstatic1.eskypartners.com/d/pl/RODO_info_PL.pdf // The data administrator is eSky.pl S.A. with headquarters in Katowice 40-265, Murckowska 14. Data is collected for recruitment purposes. You have the right to access your data and correct it. Providing data in the scope specified by the provisions of the Act of 26 June 1974 - The Labor Code and executive acts are mandatory. Providing additional personal data is voluntary. Learn about your rights as a data subject in this document: https://cdnstatic1.eskypartners.com/d/en/RODO_info_EN.pdf

QA (Web/Python)

eSky.pl S.A.