B2B contract

10 000 - 15 000 PLN

Net per {frequency, select, HOUR{hour} MONTH{month} other{}}

Employment contract

9 000 - 13 000 PLN

gross per {frequency, select, HOUR{hour} MONTH{month} other{}}

Used Technologies and Requirements

Must have
  • PHP (2 year EXP)
  • Symfony
Nice to have
  • JavaScript
  • Angular +2
  • Node.js
  • PHPSpec, PHPUnit, Behat
65%20%5%5%5%
Development
Maintenance
Documentation
Meetings
Testing

Work Conditions

Job type:Full Time Job
Contract Type:Employment / B2B
Work hours:8h per day / 40h a week
Preferred Office hours:07:00/9:00 - 15:00/17:00
Contract duration:Permanent
Possibility of remote work:
1 day a week
Delegation involved:0
Location:
ul. Murckowska 14a ,
Katowice, Poland

About Project

Start date:ASAP
office desk

Dołącz do zespołu odpowiedzialnego za projektowanie i rozwój globalnych usług ułatwiających naszym Klientom na całym świecie wybór najlepszego kierunku podróży. Jako Programista będziesz odpowiadał przede wszystkim za back-end aplikacji w technologii PHP i Symfony, z okazjonalnym wsparciem warstwy front-end.

Other work attributes

Agile ManagementAtlassian Jira
Code ReviewsysAlways / Bitbucket
Unit Testing
Integration tests
Continuous IntegrationJenkins, Spinnaker
Coding freedomHigh
Operating SystemMicrosoft Windows, Linux, MacOS
Workstation2 x monitors, notebook

Benefits

Corporate training
Training budget
Subsidized courses
Private healthcare
Private healthcare for family
Life insurance
Integration events
Sport subscriptions
Shower
Game console
Table Soccer
Table tennis
Appreciation bonus
Paid leave (B2B)
Shopping vouchers
Subsidized tickets for cultural events
Bike parking
Kitchen
Canteen
Good coffee
Free fruits
Free drinks

Apply for the job

Upload CV

*
  • Administratorem danych jest eSky.pl S.A. z siedzibą w Katowicach 40-265, Murckowska 14. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. O swoich prawach z tym związanych dowiedz się więcej tutaj: https://cdnstatic1.eskypartners.com/d/pl/RODO_info_PL.pdf // The data administrator is eSky.pl S.A. with headquarters in Katowice 40-265, Murckowska 14. Data is collected for recruitment purposes. You have the right to access your data and correct it. Providing data in the scope specified by the provisions of the Act of 26 June 1974 - The Labor Code and executive acts are mandatory. Providing additional personal data is voluntary. Learn about your rights as a data subject in this document: https://cdnstatic1.eskypartners.com/d/en/RODO_info_EN.pdf

PHP Developer

eSky.pl S.A.