Senior Test Automation Engineer

Visit Website

Visit Website

Employment contract

10 000 - 14 000 PLN

gross per {frequency, select, HOUR{hour} MONTH{month} other{}}

Used Technologies and Requirements

Must have
  • Selenium WebDriver, Cypress, JMeter (4 year EXP)
  • JavaScript, TypeScript, Java, C#, Python (4 year EXP)
10%5%20%45%20%
Documentation
Meetings
Leading
Testing
Client support

Work Conditions

Job type:Full Time Job
Contract Type:Employment / B2B
Work hours:8h per day / 40h a week
Preferred Office hours:08:00 - 17:00
Contract duration:Permanent
Possibility of remote work:
Nic nie stoi na przeszkodzie, by w sytuacjach koniecznych popracować z domu.
Delegation involved:0
Location:
Kopernika 36A,
Lodz, Poland

About Project

Start date:ASAP
Project team size:3-10 osób
Project Industry:IT, Testowanie & Cyberbezpieczeństwo
office desk

Pracujemy na małych i średnich klientów, w krótkich i dynamicznych projektach, zawsze z najnowszymi technologiami.

Languages

English:
A1 A2 B1 B2 C1 C2 Native

Benefits

Corporate training
Language courses
Private healthcare
Life insurance
Integration events
Sport subscriptions
Table Soccer
Bike parking
Kitchen
Good coffee
Free fruits
Mobile phone

Apply for the job

Upload CV

*
  • *
    Informujemy, że administratorem danych jest TestArmy Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Petuniowa 9/5 53-238 (dalej jako "administrator"). Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych obowiązkowych może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji. Administrator przetwarza dane obowiązkowe na podstawie ciążącego na nim obowiązku prawnego, zaś w zakresie danych dodatkowych podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego i przez okres możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych - do czasu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie. Odbiorcą danych jest serwis Just Join IT oraz inne podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych w związku z rekrutacją.

Senior Test Automation Engineer

TestArmy Group S.A.